Fonden forhandler med Nationalmuseet om at overtage drift og formidling af ubåden Sælen og torpedomissilbåden Sehested. Nationalmuseet ønsker ikke i fremtiden at de to fartøjer skal være en del af Krigsmuseet, der er det nye navn for Orlogsmuseet/Tøjhusmuseet. Når planerne for Nyholm er på plads og vi ved, hvor skillelinien skal gå mellem den del af Nyholm, der skal sælges og den del Forsvaret ønsker at bevare, er det også planen, at ejeskabet til de to museumsskibe overgår til Fonden Peder Skram. Senest i 2023, hvor det nuværende forsvarsforlig skal være fuldt implementeret.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security