DE DANSKE TORPEDOBÅDE

Historien om torpedobådene bag Dansk Torpedobådsforening.

Om torpedobådene

 

Forord af Niels Chr. Borck

 Torpedobådsvåbnet i den danske flåde eksisterede i 121 år fra 1879 – 2000. Men, ved forsvarsforliget for perioden 1999-2004 blev det besluttet, at de ti enheder af Willemoes-klassen skulle udfases. Den 16. september 2000 måtte den sidste danske torpedobåd, P547 SEHESTED, derfor stryge kommando ved Flådestation Korsør. En æra var uigenkaldeligt slut.

Næsten 20 år senere ser Dansk Torpedobådsforening nu lyset. Foreningens formål er at arbejde for bevarelse af museumsbådene, torpedobådene SEHESTED på Nyholm og torpedobåden SØBJØRNEN i Aalborg, samt virke til at udbrede kendskabet til danske torpedobådes aktiviteter gennem tiden. Ved den stiftende generalforsamling den 20. marts 2019 mødtes mere end 40 tidligere torpedobådssejlere ombord på Fregatten PEDER SKRAM og vedtog efter en god gang biksemad, stiftelsen af Dansk Torpedobådsforening. Selvom der ikke længere findes torpedobåde i Søværnet vidner fremmødet om stærk og vedvarende interesse for disse prægtige og hurtige skibe.

 Da beslutningen om at udfase de ti enheder af Willemoes-klassen blev kendt i sommeren 1999 påbegyndtes i regi af Orlogsmuset det arbejde, der sikrede at SEHESTED blev reddet og i fremtiden kunne ses på Holmen sammen med Fregatten Peder Skram og Ubåden SÆLEN. I Aalborg kan Torpedobåden SØBJØRNEN og Ubåden SRINGEREN tilsvarende besøges. Det er hensigten at SØBJØRNEN sammen med SEHESTED skal indgå i Foreningens arbejde. Dermed er der nok at tage fat på og oprettelsen af Dansk Torpedobådsforening har til formål at sikre bevarelsen af de to fornemme repræsentanter for Danske Torpedobåde, SØRIDDEREN og SEHESTED,

Den der blot en enkelt gang på egen krop har oplevet farten, dynamikken og slagkraften i de hurtige torpedobåde vil næppe glemme den oplevelse. Sammen med det unikke kammeratskab, der fandtes i bådene, blev det for de af os, der gennem mange år sejlede i bådene, en stor del af vores liv som de allerfleste ser tilbage på med stor glæde. At kammeratskabet og interessen for bådene stadig består, vidner det store fremmøde og den gode stemning om på generalforsamlingen.

Der hersker næppe tvivl om, at mange anekdoter og gode historier vil blive fortalt under kammeratligt samvær i foreningen, ligesom teknisk viden og kompetence i betydeligt omfang vil bidrage til en seriøs løsning af de foreliggende opgaver som fremgår af foreningens vedtægter.

Og hvem ved om Danmark igen om nogle år kommer til at råde over tilsvarende mindre, hurtige enheder. Dansk Torpedobådsforening vil indtil da være bærer af de særlige gener, der kendetegner de sande gaster fra bådene og bevarelsen af de to torpedobåde vil for eftertiden sikre minderne og historien om en tid der var.

 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security