DE DANSKE TORPEDOBÅDE

Historien om torpedobådene bag Dansk Torpedobådsforening.

Danskproduceret torpedomissilbåd

Museumsskibet P547 Sehested er den ottende byggede enhed i Willemoes-klassen. Sehested blev bygget på Frederikshavn Værft fra december 1976 til maj 1977. Den indgik i Flådens tal fra 18. maj 1978.

Willemoes-klassen var en danskproduceret torpedomissilbåd. Skibene var beregnet på, at indgå i søforsvaret af Danmark under den Kolde Krig. Der var tre hovedformål med skibene: De skulle være i stand til at sejle og manøvrere meget hurtigt (de kunne sejle op til og over 40 knob. (omkring 74 km/t)). De skulle have en kraftig bevæbning. Og deres efterretningsudstyr skulle være omfattende.

 

Christen Sehested

 

Torpedobåden er opkaldt efter viceadmiral Christen Sehested (1664-1736), kendt bl.a. fra kampene om Stralsund og Rügen under den Store Nordiske Krig og som den første chef for det i 1701 nyoprettede søkadet-akademi.

Sehesteds våbenskjold

 

Blasonering. I blåt en af tre indadvendte søblade af sølv – anbragt 1 2 – omsat rød rose med kalk af guld og med grønne bægerblade.

Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Besøg Sehested i skolernes sommerferie

Ved forsvarsforliget i 2000, blev det fra politisk hold besluttet at udfase denne skibstype fra det danske forsvar. P547 Sehested udgik således af Flådens tal den 31. december 2000, 23½ år gammel.

Efterfølgende blev Sehested overdraget til Statens Forsvarshistoriske Museum, og henligger nu som museumsskib på Marinestation København. Man kan besøge Sehested i skolernes sommerferie og efterårsferie, og her få en idé om hvordan forholdene var om bord.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security