DANSK TORPEDOBÅDS-FORENING

Her på siden kan du finde information om Torpedobåden Sehested, oplysninger om vores åbningstider, lige som du kan melde dig ind i foreningen. Vi håber at alle med tidligere tilknytning til torpedobådene vil støtte op om foreningen ved at melde sig ind, aktivt eller som passivt medlem.

Formål

Foreningens formål er at arbejde for bevarelse af torpedobådene SEHESTED på Nyholm og torpedobåden SØBJØRNEN i Aalborg samt virke til at udbrede kendskabet til danske torpedobådes aktiviteter gennem tiden.

Foreningen drives udelukkende ved frivillig ulønnet arbejde og et eventuelt overskud i foreningen, vil udelukkende gå til fortsat drift og vedligeholdelse.

Foreningen har ud over ansvaret for bevarelsen af Sehested også ansvaret for at stille personale til rådighed i forbindelser med rundvisning på båden. 

Torpedobåden Sehested P547

 Museumsskibet P547 Sehested er den ottende byggede enhed i Willemoes-klassen. Sehested blev bygget på Frederikshavn Værft fra december 1976 til maj 1977. Den indgik i Flådens tal fra 18. maj 1978.

Willemoes-klassen var en danskproduceret torpedomissilbåd. Skibene var beregnet på, at indgå i søforsvaret af Danmark under den Kolde Krig. Der var tre hovedformål med skibene: De skulle være i stand til at sejle og manøvrere meget hurtigt (de kunne sejle op til og over 40 knob. (omkring 74 km/t)). De skulle have en kraftig bevæbning. Og deres efterretningsudstyr skulle være omfattende.

Ved forsvarsforliget i 2000, blev det fra politisk hold besluttet at udfase denne skibstype fra det danske forsvar. P547 Sehested udgik således af Flådens tal den 31. december 2000, 23½ år gammel.

SENESTE NYT

Fonden overtager formidling og drift af Sehested og Sælen

Fonden Peder Skram har nu indgået aftale med Nationalmuseet om at være drift- og formidlingsansvarlig for Sehested og Sælen som museumsskibe frem til 1. januar 2024. I perioden frem til dette tidspunkt forventes det, at planerne for Nyholm er klar og Fonden derefter...

Godt nytår til alle

Fregatten Peder Skram og hele besætningen ønsker alle et godt og lykkebringende 2019. I det nye år står vi overfor en række spændende udfordringer. Vi skal til at drive museum med tre skibe. Udover Peder Skram, vil ubåden Sælen og torpedomissilbåden Sehested indgå i...

Nyt om museumsskibene Sehested og Sælen

Fonden forhandler med Nationalmuseet om at overtage drift og formidling af ubåden Sælen og torpedomissilbåden Sehested. Nationalmuseet ønsker ikke i fremtiden at de to fartøjer skal være en del af Krigsmuseet, der er det nye navn for Orlogsmuseet/Tøjhusmuseet. Når...

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security