Fonden overtager formidling og drift af Sehested og Sælen

Fonden Peder Skram har nu indgået aftale med Nationalmuseet om at være drift- og formidlingsansvarlig for Sehested og Sælen som museumsskibe frem til 1. januar 2024. I perioden frem til dette tidspunkt forventes det, at planerne for Nyholm er klar og Fonden derefter...

Godt nytår til alle

Fregatten Peder Skram og hele besætningen ønsker alle et godt og lykkebringende 2019. I det nye år står vi overfor en række spændende udfordringer. Vi skal til at drive museum med tre skibe. Udover Peder Skram, vil ubåden Sælen og torpedomissilbåden Sehested indgå i...

Nyt om museumsskibene Sehested og Sælen

Fonden forhandler med Nationalmuseet om at overtage drift og formidling af ubåden Sælen og torpedomissilbåden Sehested. Nationalmuseet ønsker ikke i fremtiden at de to fartøjer skal være en del af Krigsmuseet, der er det nye navn for Orlogsmuseet/Tøjhusmuseet. Når...
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security