Fonden overtager formidling og drift af Sehested og Sælen

Fonden Peder Skram har nu indgået aftale med Nationalmuseet om at være drift- og formidlingsansvarlig for Sehested og Sælen som museumsskibe frem til 1. januar 2024. I perioden frem til dette tidspunkt forventes det, at planerne for Nyholm er klar og Fonden derefter...
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security